Sira Sigurds gate

A4-S

Sira Sigurds gate

Varsel om utvidelse av planområde for reguleringsarbeid ihht PBL §12-8

Detaljregulering for Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26

Dokumentene i saken er vedlagt og kan lastes ned fra denne siden.

Høringsfrist: 09.03.2020