Nordseter Skole

Totalrehabilitering av eksisterende ungdomsskolebygg. Utvikling av 6-parallel ungdomsskole på ca 8750m2
Forprosjekt med vurdering av tilstand, programmering, detaljprosjektering, anbudsunderlag generalentreprise og oppfølging byggeplass. Oppgradering til «nesten nullernergi-hus» med solceller både på tak og integrert i fasade (BIP), høy tverrfaglig kompleksitet, prosjektert komplett i BIM for alle fag inkl kollisjonstester.

Status

Ferdigstilt 2019

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker i fasene forprosjekt, detaljprosjektering, anbudsunderlag NS3420 og oppfølging utførelse og overlevering

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

type

Skole, totalrehabilitering

Areal

8750m2