Nye Haukåsen skole

Enerhaugen Arkitektkontor vant sammen med ZINC interiørarkitekter konkurransen om en byomfattende spesialskole med undervisningstilbud fra barnehage-nivå til videregående på Haugerud i Oslo. Siden høsten 2019 har teamet, sammen med byggherre Undervisningsbygg Oslo KF arbeidet med forprosjektering og regulering, og planforslag er nå sendt inn.

Skolen, som blir omkring 12.000 m2, skal i tillegg til spesialtilpassede undervisningsarealer inneholde funksjoner som terapibasseng, gymsal, multiaktivitetsrom med mer. Skolen er utformet og tilpasset terrenget slik at begge hovedetasjer får direkte utgang til uteoppholdsarealer.

Prosjektet har ambisiøse miljøperspektiver og det planlegges blant annet solceller kombinert med grønne takflater.

Skolen blir oppført på tomten til den nå nedlagte Stig Skole på Haugenstua og erstatter den nåværende spesialskolen Haukåsen Skole på Haugerud.

Status

Pågående

Kontorets rolle

Ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

type

Spesialskole og -barnehage, nybygg

Areal

BTA ca 1200 m2