Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97

Grønvoldkvartalet - Grenseveien 97 (1)

Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97

Grønvoldkvartalet / Grenseveien 97 m.fl. er lagt ut til offentlig ettersyn 16. mars . Planen legger opp til bymessig utvikling av området, som ligger nært Helsfyr kollektivknutepunkt. Plan- og bygningsetaten har lagd eget alternativ, med lavere høyder og utnyttelse. Merknader til planforslagene skal sendes til PBE. Fristen er 4. mai 2020.

Dokumenter til offentlig ettersyn er tilgjengelige på linken under.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019170083