Griniskogen Nordvest

Microsoft Word - PLANBESKRIVELSE MVE REGPLAN GRINISKOGEN N-V  BD

Griniskogen Nordvest

Til høringsinstansene  

Vedr.: Griniskogen Nordvest -Spydeberg- Indre Østfold kommune:  Anmodning om uttalelse til  forenklet reguleringsendring 0123-20120011

Vedlagt oversendes forslag til mindre reguleringsendring Griniskogen Nordvest  i Spydeberg, Planid 2012011.

Endringen er forklart i planbeskrivelsen, nytt plankart,  reguleringsbestemmelser og revidert ROS- analyse. Øvrige vedlegg dokumenterer endringene og omforent planprosessen som er omforent med Spydeberg kommune (vedlegg 4 og 5) og  Østfold Fylkeskommune (vedlegg 6).

 

Vi ber om uttalelse til uttalelse om reguleringsendringen innen 14.02.2020