Velkommen til frokostmøte 28. november kl. 08.00 – 10.00

VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE 28. NOVEMBER KL. 08.00 – 10.00

Du kan bidra til en klimagevinst fra solenergi!

Det er ingen tvil om at verden behøver og etterspør løsninger som er mer bærekraftige. Bærekraft og det grønne skiftet gjør at vi må tenke nytt. På veien til et nullutslippsamfunn er energiforsyning et av områdene vi må se mer på. I denne sammenheng er solenergi et godt valg. Et solkraftverk med solcellepaneler kan monteres på svært mange bygg. Installasjonen er som regel rask og effektiv og kan gi stor gevinst både med tanke på miljø og økonomi.

Enerhaugen har nå fått ferdigstilt flere skoler med sterk miljøprofil. Vi kommer til å presentere to prosjekt der fokus er fornybar energi.

  1. Nye Vestsiden Ungdomsskole på Kongsberg er et plusshus i massivtre på 4800 kvadratmeter der det benyttes solceller til produksjon av energi i tillegg til bergvarme. Det mest unike med skolebygget er imidlertid at solenergien skal gjøres om til hydrogen om sommeren som så skal lagres og benyttes til ny energiproduksjon om vinteren.
  2. Nordseter skole er totalrehabilitert og med en oppgradering til «nesten nullernergi-hus» med solceller både på tak og integrert i fasade.

Vi inviterer byggherrer og prosjekteiere, rådgivere og entreprenører til denne inspirerende frokosten.

PROGRAM

  • Presentasjon av Enerhaugen og deltagere ved Marianne Guriby Dahl, daglig leder Enerhaugen Arkitektkontor
  • «Arkitektens bidrag» Ines Habrecht, Enerhaugen Arkitektkontor
  • «Muligheter med solenergi» Helene Bøe Tømmerbakke, Solcellespesialisten
  • «Fasader og Solceller; muligheter og utfordringer.» Jardar Kilsti Nordeng, Schüco
  • «Lagring og gjenbruk av fornybar kraft – hydrogen som miljøvennlig energiløsning.» Tomas Tronstad, HYON
  • Debatt og spørsmålsrunde med innledere

Sted: Enerhaugen Arkitektkontor, Trondheimsveien 100, 0565 Oslo (inngang Dælenengata 4)

Dato: 28. november

Tid: Kl. 08:00 – 10:00
Vi serverer frokost fra kl. 08:00

DELTAGERE

Jardar Kilsti Nordeng

Schüco
«Fasader og Solceller; muligheter og utfordringer.»

Tomas Tronstad

HYON
«Lagring og gjenbruk av fornybar kraft – hydrogen som miljøvennlig energiløsning.»

Helene Bøe Tømmerbakke

Solcellespesialisten
«Muligheter med solenergi»

Ines Habrect

Enerhaugen Arkitektkontor
«Arkitektens bidrag»

PÅMELDING

Du kan også melde deg på gjennom Facebook eller ved å sende epost til post@enerhaugen.com.

Hilsen

Enerhaugen Arkitektkontor