logg inn

Mulighetsstudie Vestsiden ungdomsskole

Status: Mulighetsstudie gjennomført i 2016. Konkurranse om ny skole gjennomført desember 2016/januar 2017.

Kontoret har gjort et mulighetsstudie for Kongsberg Kommunale Eiendom KF der vi har sett på løsninger for å utvide Vestsiden ungdomsskole fra en 4-parallell til en 5-parallellskole. Utredningen har sett på ulike plasseringsalternativer på tomta, samt muligheter for å beholde eller bygge nye kroppsøvingslokaler. Mulighetsstudiet har resultert i tre hovedløsninger med ulik plassering på tomta, i tillegg til ny gymsal eller bevaring av den gamle for hvert av de tre alternativene. Mulighetsstudiet er levert i samarbeid med Rambøll.

Oppdragsgiver: Kongsberg Kommunale Eiendom KF, (KKE)