logg inn

Tveten gård

2009 – 2016

Restaurering og utvikling av verneverdig gårdsanlegg, herunder sikring og utbedring etter store Hussopp- og konstruksjonsskader, samt restaurering og tilbakeføring av overflater og detaljer.

Seneste del av prosjektet var restaurering og tilbakeføring av hovedhuset som ble ferdigstilt sommeren 2016. Husets historie kan spores tilbake til 1706, men har undergått mange ombygninger i tidens løp, og prosjektet har i høy grad vært en tilbakeføring til husets utseende i 1850-årene. Utvendig har blant annet taket blitt rehabilitert, gavlveggen gjenoppmurt og inngangspartiet har blitt rekonstruert. Innvendig har de fleste av rommene blitt tilbakeført til 1850-årene på bakgrunn av bygningsarkeologiske undersøkelser foretatt av NIKU. Rekonstruerte overflater er blant annet utført med lerretstrekk og papirtapet, brystningspaneler, ådring av dører med mere.

Tidligere delprosjekter har vært Drengestua fra ca. 1820 med rehabilitering og tilbakeføring av interiører, samt innredning av kafé og kontorlokaler. Øvrige bygg som er restaurert i ulikt omgang er Stabburet fra ca. 1850, Ishuset fra ca. 1850, Veslestua fra ca. 1920 og Brenneribygning fra 1750. Sistnevnte omfattet blant annet konstruktiv sikring og reetablering av fundamenter ved å løfte hele bygget.

Kontorets rolle har vært arkitekt- og konservatoroppdrag, prosjektering- og byggeledelse, samt oppfølging på byggeplass.

Oppdragsgiver: Kulturetaten, Oslo kommune