logg inn

Nykirke barnehage

Status: Ferdigstilt 2016

Nybygg, 3-avdelingsbarnehage

Barnehagen er i én etasje, med teknisk rom plassert på tak. Bygningen har en funksjonell utforming med en enkel bygningskropp supplert  med skjermende tak, uteboder og utstikkende elementer som er samlet i en helhetlig form og uttrykk.

Oppdragsgiver: Espira AS

Foto: Nils Petter Dale