logg inn

Kjeller gård – Låven på Solåsen

Status: Ferdigstilt 2016

Nye boliger på Kjeller gård. Prosjektet er en rekonstruksjon av den tidligere låven på Kjeller gård som et moderne boligbygg med 35 leiligheter.

Oppdraget ble motatt etter innbudt konkurranse.

Tiltakshaver: Veidekke Eiendom AS/Fridmark Eiendom