logg inn

Rehabilitering av eksisterende skole, samt nybygg

Status: Fase 1 – Nybygg ferdigstilt aug 2015. Fase 2 -Totalrehabilitering Hovedbygg ferdigstilt til aug 2016. Grendeskole og Gymsal under bygging- ferdigstilles til skolestart 2017.

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av flere eksiterende bygninger på Haugen skole samt oppføring av et nybygg. Skolen ble utvidet fra 2-parallell 1.-10.klasse til en 4-parallell 1.-7. barneskole som gir plass til 840 elever og som dermed blir en av Oslos største barneskole.

Det eksisterende vernede hovedbygget (4300 m2, oppført på gul liste), har blitt totalrehabilitert med omstruktureringer og omfattende oppgraderinger innvendig. Alle tekniske installasjoner er byttet og det er etablert en ny romstruktur i deler av bygget. Eksisterende fasader og volum ble bevart og har fått ny finish. For å gi plass til flere elever ble det prosjektert et nybygg som skulle ivareta hensynet til vernestatus på både det eksisterende hovedbygget og skoleanlegget som helhet. Nybygget på ca 1600m2 er oppført som passivhus og gir plass til to trinn samt tilhørende lærerarbeidsplasser. Grendeskolen og gymsalen, begge bygg som også er vernet, gjennomgår nå en totalrehabilitering og oppgradering til TEK10 og Oslo Kommunes Kravspesifikasjon.

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF/Asker Entreprenør (TE)

Les om prosjektet i Byggeindustrien nr.17 2016.