Vestsiden Ungdomsskole

Vunnet konkurranse om prosjektering av ny ungdomsskole i Kongsberg, i samarbeid med DRMA. Eks. ungdomsskole rives og det bygges ny 5-parallell skole for 480 elever (4800m2) og flerbrukshall (2100m2). Fokus på plassering av bygget i bykontekst, miljøstyrt design og arealeffektivitet. Ambisjoner om Plusshus og BREEAM «very good». Kompaktbygg i massivtre med 2 etasjer, felles garderobe, auditorium og samlingsrom med trappeamfi. Flerbrukshall i en etasje under. Utvikling og design av skolegård og nærområde i samarbeid med LARK

status

Konkurranse vunnet 2017

Pågående, ferdigstilles til skolestart 2019

oppdragsgiver

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE)

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

5-parallell ungdomsskole

Areal

6 900 m2

Verdi/Byggekostnad