Nykirke barnehage

Barnehagen er i én etasje, med teknisk rom plassert på tak. Bygningen har en funksjonell utforming med en enkel bygningskropp supplert  med skjermende tak, uteboder og utstikkende elementer som er samlet i en helhetlig form og uttrykk.

status

Ferdigstilt 2016

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

3-avdelings barnehage

Areal

660 m2 

Verdi/Byggekostnad