Kjeller gård

Nye boliger på Kjeller gård. Prosjektet er en rekonstruksjon av den tidligere låven på Kjeller gård som et moderne boligbygg med 35 leiligheter.

Oppdraget ble motatt etter innbudt konkurranse.

Status

Ferdigstilt 2016

oppdragsgiver

Veidekke Eiendom AS / Fridmark Eiendom

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og SØK

type

Bolig

Areal

4 400 m2 

Verdi/Byggekostnad

70 000 000,-