Interiørfoto fra resepsjonen hos Enerhaugen Arkitektkontor

Kort om oss

Enerhaugen Arkitektkontor er et veletablert arkitektkontor, som siden 1985 har vært engasjert i et stort spektrum av oppgaver innom arkitektur og byutvikling. Hovedtyngden av våre oppdrag ligger i dag innenfor prosjektering av skoler, boliger, barnehager og bygg til kulturformål. I tillegg driver vi aktivt med regulering, rehabilitering og antikvarisk restaurering.

Enerhaugen Arkitektkontor satser på å levere meningsfylt og samfunnstjenlig arkitektur. Vi arbeider etter en praktisk og løsningorientert metode, med fokus på et godt sluttresultat der arkitektonisk kvalitet og merverdi for byggherre og sluttbruker vektes høyt. Vi legger stor vekt på et arbeidsmiljø og sammenhold som grunnlag for en produktiv virksomhet.

Utsnitt av en plantegning

Kompetanse og kvalitet

Enerhaugen arkitektkontor har et bredt arkitektfaglig virkefelt og håndterer oppdrag i faser fra utredning og programmering til regulering, prosjektering og byggeplassoppfølging. Vi har solid kompetanse på kjerneområdene arkitekturprosjektering, byggesakshåndtering og lang erfaring i å koordinere prosjektgrupper eller inngå i tverrfaglig samarbeid.

Enerhaugen Arkitektkontor har sentral godkjenning innenfor flere godkjenningsområder med hovedområdene «Ansvarlig søker» og «Prosjektering Arkitektur» i tiltaksklasse 3.  Vi sikrer kvalitet i våre prosjektet gjennom vårt kvalitetssikringssystem EAKS, som baserer seg på Arkitektbedriftenes bransjesystem MAKS10.

Tre menn snekrer et uthus sammen

Kunnskapsbedrift

Enerhaugen Arkitektkontor er en kunnskapsbedrift der våre styrker og fortrinn ligger blant våre medarbeideres faglige egenskaper, erfaringer og samarbeidsevner. Vi satser aktivt på faglig utvikling av medarbeidere og aktiv vitensdeling, gjennom ekstern kursing og interne seminarer.

Vi tror på at høy medarbeidertrivsel er et godt utgangpunkt for faglig utvikling, stabilitet og produktivitet og vi legger stor vekt på å vedlikeholde og utvikle et godt arbeidsmiljø. Det sterke sosiale fellesskapet ivaretas blant annet med årlige studieturer med faglig påfyll og inspirasjon, sosiale arrangementer som årlig julebord, sommerfest og skidag, og faste yogatimer som bidrar til å forebygge skader og sykefravær.

Et bord dekt for rekemåltid

Kundeforhold

Enerhaugen Arkitektkontor har en høy gjennomføringsevne og vi bistår våre kunder fra utvikling av prosjekter fra konsept til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

 Vi er en solid og trygg samarbeidspartner for alle typer kunder i store og små oppdrag. Gjennom oppdrag for private byggherrer samt rammeavtaler og enkeltoppdrag for både kommunale og statlige tiltakshavere, har vi lært å imøtekomme alle kvalitetskrav og forventninger. Vi har evnen til å sette oss inn i byggherres ønsker og behov og definere et felles mål i prosjektet, med henblikk på å skape merverdi og et godt sluttresultat.

En gruppe sitter og diskuterer inne på et møterom på Enerhaugen Arkitektkontor

Verktøy

Vi anvender ulike typer media og fremstillinger alt etter prosjektfase og hva oppgaven krever fra skisseblokk, til arbeidstegninger og 3D-print. All prosjektering og tegningsproduksjon skjer som DAK, hovedsakelig i 3D. Vi har lang erfaring med DAK og BIM-prosjektering, og kan håndtere rollen som BIM-koordinator, gjennom koordinering av øvrige prosjekterende, utveksling av IFC-modeller med tilhørende virtuelle kontroller av foreliggende prosjekteringsgrunnlag.

Med utgangpunkt i virtuelle modeller fremstiller vi visualiseringer til presentasjoner eller fysiske modeller på eget verksted, blant annet med 3D-printer. I det seneste har vi brukt Virtual Reality med VR-briller som gir muligheten til å oppleve å bevege deg rundt inni datamodellen.

Kvinne jobber ved datamaskinen på Enerhaugen Arkitektkontor

historie

Enerhaugen Arkitektkontor ble stiftet i 1985 i en nedlagt melkebutikk i Tøyengata 21 av Robert Lorange, Birger Dahl og Harald Krokstrand, som drev kontoret gjennom både framgangstider og hardt vær. Arkitektgjerningen var fra starten forankret i et sterkt sosialt engasjement, og arbeidet omfattet alt av revitalisering av sentral bebyggelse på Oslos østkant, generell boligbebyggelse og nyttebygg med sosial profil.

Det sosiale engasjement ble en av grunnpilarene for Enerhaugen Arkitektkontor, med ønsket om å skape gode bomiljøer og en bæredyktig byutvikling. Siden starten i 1985 skulle kontoret etterhvert vokse seg ut av de opprinnelige rammer på Enerhaugen. Vi holder i dag til ved Carl Berners Plass der vi i 2015 feiret kontorets 30års-jubileum med over 30 medarbeidere. Enerhaugen Arkitektkontor AS er i dag en partner- og medarbeidereid bedrift der eierskapet er fordelt på mange aktive hender som alle er en del i kontorets daglige drift.