23 aug: Gjenbruk av materialer

Selv om en bygning må rives, så betyr jo ikke det at alle materialene må kastes! Sammen med Veidekke arbeider vi nå med å se på muligheter for å gjenbruke noe av den eksisterende bygningsmassen i et stort bolig/næringsprosjekt vi arbeider med på Helsfyr.

Mye av bygningsmassen består av industribygg av god kvalitet fra 1960-tallet, hovedsakelig bygget i betong og med teglfasader. Flotte teglfasader som er murt opp med sementmørtel, vil kunne sages i passende biter som bearbeides til fasademoduler, før det brukes på nytt som fasadekledning på samme tomt, men på nye bygg. Flatene kan også brukes som elementer i dekkene på uteområdene, slik som tegldekkene inne på Fyrstikktorget. Betongelementer vil man for eksempel forsøke å gjenbruke i P-kjeller.Gjennom søk i gamle byggetegninger, registreringerg ved selektiv riving, håper vi å kunne gjenbruke teglvegger, stål- og betongprodukter i det nye prosjektet som planlegges ved Fyrstikktorget.

Sirkulær økonomi og gjenbruk av bygningsmaterialer krever endringer i flere ledd av et byggeprosjekt, men disse endringene begynner gradvis å komme. Byggenæringen utgjør en betydelig andel av råvareuttaket i verden, og dette ønsker vi å gjøre noe med!

08 mai: Stort boligprosjekt i Nittedal

Vi jobber med et større boligprosjekt i Nittedal. Det skal bygges ca. 200 leiligheter, fordelt på syv bygninger. Bygningene følger det kuperte terrenget, og det opparbeides flere gode utearealer mellom og rundt husene. Noen av leilighetene er små toroms, mens andre er større familieleiligheter på godt over 100kvm. For å skape variasjon mellom de syv blokkene får alle sin egen materialpalett. Noen av bygningene strekker seg over syv etasjer, men på grunn av det skrå terrenget blir både deler av første etasje og tredje etasje begge på bakkeplan. Logistikken blir noe utfordrende, men det er fint å se et prosjekt hvor terrenget blir godt integrert i prosjektet.

Det skal også bygges en underjordisk garasje som skal romme parkeringsplasser til alle de syv byggene, samt rekkehusene som kommer senere i prosjektet.

Dette har vært et stort prosjekt som er spennende å jobbe med for kontoret. Det er over 30 ulike leilighetstyper, og disse plassert på de syv forskjellige bygningene, sammen med den store underjordiske parkeringskjelleren, har vært utfordrende og lærerikt. Arkitektene og BIM-teknikerne har jobbet mye med å utarbeide en modell som både fungerer godt for hvert enkelt bygg, og som også kan gi det riktige helhetlige bildet i en samlet modell.

Prosjektet er nå ute på anbud, og vi gleder oss til å se hvordan det utvikler seg før byggestart, som forhåpentligvis blir i løpet av 2018.

30 apr: Nye medarbeidere

De har allerede rukket å jobbe her en stund nå, men vi vil gjerne presentere det siste tilskuddet til vår arbeidsstab. Fra venstre er det Josefine Hauknes, Lena Johansson, Annette Hellesøy Simonsen, Bjørg Agasøster og David Schumm. Bjørg begynte hos oss allerede i februar, mens de andre fire startet rett etter påske. Det hjelper på vår travle hverdag med noen flittige og flinke nye medarbeidere. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. 🙂

29 okt: Studietur til Wien

I slutten av Oktober hadde vi en fantastisk studietur til Wien, hvor vi så både klassisk og moderne arkitektur, og fikk mye kvalitetstid med god mat og drikke med gode kollegaer. For ikke å snakke om mye flott inspirasjon å ta med seg i framtidige prosjekter!