logg inn

Vi er stolte av

– Malerhaugen, Hasleveien barnehage, Steinspranget barnehage, Spydeberg ungdomsskole, Victoria Terrasse – omregulering, Tveten Gård, Nordre Lindeberg Gård, Kjelsåsveien 49, Ola Narr, Baglerbyen, Frydenlundkvartalet Lillestrøm, Tomter skole, Villa Moen, Hytte Svenneby, Ammerud skole, Vaskegangene… dvs. de tusenvis av prosjekter vi har vært involvert i fra kontorets etablering i 1985.

-Vår gjennomføringsevne sett i lys av det store antall prosjekter som årlig behandles av vår stab av dyktige medarbeidere, som gir prosjekter med god arkitektonisk kvalitet og høy teknisk standard til fornøyde oppdragsgivere og brukere.

Å være et kontor i utvikling der våre medarbeidere er en spennende miks av erfarne, nyutdannede og praktikanter som arbeider godt sammen og bidrar likeverdig med sin kompetanse og innfallsvinkel til kontorets og prosjektenes utvikling.

Dette kan vi tilby

Vi yter vårt ytterste innen definerte rammer for å realisere en oppdragsgivers visjoner eller drømmer der bygg, bygningsmiljø eller arealplanlegging er en vesentlig del av disse – dette gjelder både private og offentlige utbyggere.

Mer spesifikt har vi høy kompetanse på boligprosjektering av større anlegg hvor også arealplanlegging inngår i tillegg til restaurering, revitalisering eller rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i ulike skalaer og med ulike funksjoner innenfor offentlig og privat tjenesteyting.

Enerhaugen Arkitektkontor AS har sentral godkjenning i klasse 3 som ansvarlig søker, prosjekterende og kontroll av prosjektering; i klasse 2 for kontroll av utførelse.  Kontorets kvaltitetssikringsystem ”EAKS” bygger på Arkitektbedriftenes bransjesystem.

Slik jobber vi

I alle våre oppdrag vil vi gjennom analyse, dialog med brukere og/eller i samspill med prosjekteiere, strebe etter å finne frem til prosjektets optimale muligheter med hensyn til funksjonalitet, arkitektur og økonomi. Stedets egenart og brukernes behov – en faktor i stadig endring som fordrer fleksible løsninger – er prosjektets grunnleggende premisser.

Vi etterstreber å finne teknisk gode løsninger som gir rasjonelt og varig byggeri. For å oppnå dette har vi satset på intern tverrfaglighet ved å styrke og utvide kontoret både med entreprenør- og ingeniørkompetanse.

Tverrfaglighet i prosjektgruppen øker sjansen for vellykkede løsninger. Vårt kontor sørger for denne tverrfagligheten i mange prosjekter enten gjennom interne, tverrfaglige grupper; i samarbeide med de faggruppene vi har samarbeidsavtaler med eller i grupper som etableres som del av en prosjektorganisasjon. I det tverrfaglige rommet skapes innsikt og forståelse for prosjektet i en større sammenheng.

Der oppdragsgiver antar at nybygg eller tilbygg er svaret, kan vårt svar være grep med enklere organisatoriske og fysiske endringer.  Slik bidrar vi til betydelig økt merverdi for prosjekteier.

Opp gjennom årene har vi søkt å knytte vårt arbeid opp mot forskings- og utviklingsarbeid innen bolig, energi og barnehagefeltet.

Prosjekteringsverktøy/-metodikk

Kontoret har i mer enn 15 år prosjektert i 3D og med denne erfaringen og bevisst styrking av intern kompetanse samt gjennom en strategisk ansettelsespolitikk, har vi allerede tatt skrittet over i BIM – verdenen. Vi gjennomfører prosjekter i BIM og og vet at enda flere er i ferd med å realiseres i en slik produktmodelldatabase.