logg inn

Studietur 2016

29. august 2016

Før helga var vi på studietur. Avreise fra kontoret var på torsdag, med første stopp på Ramme Gaard på Hvitsten for å se på byggearbeidene som foregår der. Kontoret jobber med prosjektet som skal inneholde hotell og museum.

Deretter dro vi videre til Långenäs i Sverige der vi hadde en praktisk workshop. Torsdag ettermiddag gikk med til skissering og utregninger, mens hele fredag var avsatt til bygging. En morsom studietur med praktisk erfaring!

Under er et fellesfoto av hele kontoret på Ramme Gaard. Se flere bilder fra turen på vår facebookside

20160825_h12m12_KOMP

Tveten Gård – Hovedhuset er klart til innflytting

28. august 2016

Restaurering av hovedhuset på Tveten Gård er ferdigstilt og innflyttingen er påbegynt. Hovedhuset som kan spores tilbake til 1706 har blitt omfattende restaurert og er i vid utstrekning tilbakeført til sitt utseende fra 1850-årene.

20160616_h13m52

Haugen skole åpner

12. august 2016

Vi er i full gang etter sommeren, og det er snart elevene på Haugen skole også. Dørene i det rehabiliterte hovedbygget åpner for høstens første skoledag Mandag 22. August. Dette markerer ferdigstillelsen av byggetrinn 2 i arbeidene med å rehabilitere og utvide skolen til 840 elever fra 1. –  7. trinn. Arbeidene på byggetrinn 3, rehabilitering av grendeskolen og gymbygget, er i full gang og vil være ferdige til skolestart 2017. Velkommen! Haugen skole WEB

God sommer!

7. juli 2016

Enerhaugen Arkitektkontor ønsker god sommer til alle våre kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Vi tok forskudd på sommeren med en hyggelig sommerfest hos Robert i Solbukta.

sommerfest 1600px

Boliger på Løvestad selger som varmt hvetebrød

28. juni 2016

Enerhaugen Arkitektkontor AS har de siste 20 årene prosjektert om lag 150 nye boliger i  Indre Østfold  for Geir Moen AS.  Sist mandag ble  boliger på Løvestad Sentrum Vest med 16 leiligheter og  7 tomannsboliger  lagt ut, til sammen 30 boliger.  I løpet av første uka ble 10 av leilighetene og halvparten av tomannsboligene revet bort. Prosjektet er over halvsolgt første uka!

Et tilsvarende område med 21 boliger  i Gartner Moens vei i Askim er under ferdigstillelse, også dette området har truffet behovene i området godt.

Om prosjektet skrives følgende:

«Utbygger Geir Moen AS sin visjon har vært å skape et attraktivt og moderne boligmiljø med romslige, lyse boliger på denne spennende tomten. Sammen med Enerhaugen Arkitektkontor har de lykkes med å skape gjennomtenkte planløsninger som inviterer til et godt og lettvint liv. At det hele er valgt i en tidløs arkitektur vil trygge din investering for fremtiden.»

Se flere bilder her!

59_1786911334

Overtagelse av driftsbygningen på Bånkall Gård

20. juni 2016

Det har i dag vært overtagelse av prosjektet Bånkall Gård- Driftsbygningen. Driftsbygningen har blitt innredet med kultursal, storkjøkken, kafe og toalettanlegg. Byggherre er Oslo Kommune ved Kulturetaten. Bydel Grorud er leietaker. Generalentreprenør har vært Alliero AS. Enerhaugen Arkitektkontor har hatt rollene som Arkitekt, PGL og Byggeleder. Bygget skal brukes til Kafédrift og utleie til arrangementer for private og offentlige leietagere.

Bånkall Gård 2

Kontoret vant to barnehagekonkurranser

6. mai 2016

Sammen med HENT og Bjørbekk & Lindheim vant vi konkurransen om Bråtenalleen barnehage for Omsorgsbygg KF! Dette blir en bhg med 144 storebarnsplasser, noe som tilsvarer åtte avdelinger. Barnehagen skal BREEAM sertifiseres og skal tilfredsstille passivhus og plusshus-standard.

Les mer om Bråtenalléen barnehage her

I tillegg vant vi også en annen konkurranse! Igjen sammen med HENT og Bjørbekk & Lindheim for Omsorgsbygg KF. Dette prosjektet er Haugenstien barnehage, en 4-avdelingers barnehage som også skal BREEAM sertifiseres og tilfredsstille passivhus-standard, i tillegg til mulig Plusshus-standard.

Les mer om Haugenstien barnehage her

Bråtenalleen

Konkurranseforslag for OBOS – Børstefabrikken

10. mars 2016

EA ble slått på målstreken av TAG i parallelloppdraget for OBOS/Veidekke om et stort boligprosjekt med 400+ leiligheter på Løren. Forslaget inneholdt også noe næring, samt barnehage. Det var viktig for oss å videreformidle historien om den gamle Jordan-fabrikken, samt beholde et stort sammenhengende grøntområde i tillegg til å skape mindre, mer urbane gater mellom byggene. Rasjonelle former, hvor dynamikk oppstår i et intrikat utenpåliggende balkongsystem, var hovedgrep for selve bygningene. Vi er meget stolte av bidraget vårt som vi la ned betydelige ressurser i, og som gir oss en forsterket teamfølelse og skjerpet konkurranseerfaring på større boligprosjekter. Se flere bilder her.

Peter Møllers vei Parkview WEB

Arkitekturpris til Kongsgårdmoen barneskole

3. februar 2016

Kongsberg kommunes Arkitekturpris tildeles Kongsgårdmoen barneskole. Tema for årets arkitekturpris var skole- og barnehagebygg.

Kommunen gir arkitekturprisen til Kongsgårdsmoen barneskole fordi det er vist stor omtanke for brukerne både i hovedkonsept og detaljering, og fordi en gjennom hele byggeprosessen klart å holde fast på de gode valgene som er tatt. Les mere her.

Kongsgårdmoen skole

Sola Rådhus

24. november 2015

Enerhaugen deltok sammen med 52 andre arkitektkontorer i åpen konkurranse om nytt Rådhus i Sola. Det ble dessverre ikke oss som tok prisen, men vi er stolte av vårt bidrag. Se konkurranseforslaget her:

Perspektiv ute_Wideformat

Older Posts »